El Premi Fundació Uriach "Històries de la Medicina" va ser creat l'any 1970 amb l'objectiu d'impulsar i difondre els estudis sobre el passat de les Ciències de la Salut. Aquest premi anual d'àmbit internacional és adjudicat anualment al millor treball que segons el parer d'un jurat designat a aquest efecte, tracti sobre un tema d'Història i Ciències de la Salut.

Aquest guardó està dirigit no solament a professionals, investigadors i estudiants del camp de les ciències de la salut sinó també a tots aquells afeccionats a la Història interessats a aprofundir sobre l'inici i desenvolupament de disciplines com la medicina, la farmàcia, la veterinària, la química i la botànica.

Les monografies presentades han de ser originals i inèdites, no sent acceptades aquelles que al moment de l'adjudicació del premi hagin estat publicades total o parcialment, així com tampoc les presentades a altres concursos.