Guardonats amb el Premi Fundació Uriach d'Història de la Medicina